Historia

Puh. 08-3113 354

(Päivystys 24 h)

Kirkollinen Hautaustoimisto on perustettu Oulussa 11.2.1913. Yritys oli harjoittanut hautauspalvelutoimintaa jo vuosia ennen tätä Kirkollisen Toimiston nimellä, mutta hautaustoimen laajennuttua nähtiin tarpeelliseksi perustaa tätä varten oma toiminimi. Vuonna 1913 Kirkollinen Hautaustoimisto sijaitsi Hallituskatu 25:ssä. Sotien jälkeen yritys siirtyi Lauri Ala-Ahon omistukseen ja oli hänen omistuksessaan vuoteen 1971 asti, jolloin Jussi J. Ikäheimo osti Kirkollisen Hautaustoimiston. Yritys siirtyi vuoden 2014 alusta sukupolvenvaihdoksen myötä Jussi J. Ikäheimon poikien Seppo ja Jussi T. Ikäheimon omistukseen. Nykyisellä paikallaan Tuomiokirkon kupeessa yritys on toiminut vuodesta 1978 lähtien. Nimestään huolimatta Kirkollisella Hautaustoimistolla ei ole minkäänlaisia omistus- eikä sopimuskytköksiä eri seurakuntiin, vaan se toimii täysin itsenäisenä hautaustoimistona.

Perustamiskirja